Spela CD-skivor

Tryck på CD för att byta ingångskälla till “CD”.
Lägg i en skiva. länk

Uppspelning startar.

Tryck på Triangle-Underline på enheten för att öppna/stänga skivfacket.

Du kan välja om CD-skivor ska spelas upp automatiskt. länk

OBSERVERA

Placera inga främmande föremål på skivsläden. Det kan skada utrustningen.

Skjut inte in skivfacket för hand när strömmen är avstängd. Det kan skada utrustningen.

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

Rewind Forward

(Håll intryckt)
Snabbt framåt / Snabbt bakåt

0 – 9, +10

Välj spår

RANDOM

Slumpmässig uppspelning

Kan ställas in under stopp.

REPEAT

Upprepad uppspelning

Välj mellan att upprepa ett spår eller att upprepa alla spår.

INFO

Växla visning på spårtidsdisplayen.

Tillbaka upp