Quick select plus-funktionen

Inställningar som t.ex. vald ingångskälla, volym och ljudläge kan registreras med knapparna QUICK SELECT 1 – 4.

Du trycker helt enkelt på en av de inställda knapparna QUICK SELECT för att byta till knappens sparade inställningar för kommande uppspelningar.

Genom att spara ofta använda inställningar på knapparna QUICK SELECT 1 – 4 kommer du alltid att lätt kunna välja samma uppspelningsmiljö.

Detta kan även göras genom att trycka på QUICK SELECT -knappen på huvudenheten.

Illustration av fjärrkontrollen

Tillbaka upp