Spela från en USB-minnesenhet

Spela upp musikfiler som förvaras på ett USB-minne.

Endast USB-minnesenheter som uppfyller massminnesklass standarden kan spelas med den här apparaten.

Apparaten är kompatibel med USB-minnesenheter i ”FAT16”- och ”FAT32”-formaten.

Följande typer av ljudformat och specifikationer kan spelas på den enheten.
Läs i “Spela upp från en USB-minnesenhet” för mer information. länk

WMA

MP3

WAV

MPEG-4 AAC

FLAC

Illustration av fjärrkontrollen

Tillbaka upp