Ljudlägen och kanalutgångar

Circle-Large Den här symbolen anger att ljudutgångskanaler och surroundparametrar kan anges.

Double Ciecle Den här symbolen anger ljudutgångskanaler. Utgångskanalerna beror på inställningarna i “Speaker Config.”. länk

Ljudet matas ut när “Subwoofer Mode” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Tillbaka upp