Ansluta en FM/AM-antenn

Anslut antennen, hitta en sändning och flytta sedan antennen till den plats där det är minst brus. Fäst antennen på den här platsen med tejp el. dyl.. (Lyssna på FM/AM-sändningarlänk)

Om du inte kan få en bra mottagningssignal är det lämpligt att använda en utomhusantenn. Mer information kan lämnas av enhetens återförsäljare.

OBSERVERA

Anslut inte två FM-antenner samtidigt.

Se till att ledarna på AM-ramantennen inte vidrör någon del av panelen.

Använda AM-ramantennen

Användning när den är väggupphängd

Häng upp den direkt på väggen utan montering.

Användning när den står ensam

Montera den enligt de översta anvisningarna.

Läs i “Montering av AM-ramantenn” innan montering.

Montera AM-ramantennen

Sätt stativet genom ramantennens nedre del från baksidan och böj den framåt.
Sätt i den utstående delen i det fyrkantiga hålet i stativet.

Tillbaka upp