Korzystanie z urządzenia za pomocą pilota telewizora

Istnieją trzy sposoby obsługi tego urządzenia za pomocą pilota do telewizora.

Funkcja sterowania HDMI

Podłącz to urządzenie do telewizora obsługującego funkcję sterowania HDMI za pomocą kabla HDMI i włącz ustawienie sterowania HDMI w telewizorze, aby wykonywać podstawowe operacje na tym urządzeniu (zmiana źródła wejściowego, włączanie i wyłączanie zasilania, regulacja głośności) za pomocą pilota do telewizora.

Więcej informacji dotyczących funkcji sterowania HDMI uzyskasz w rozdziale “Funkcja sterowania HDMI”. link

Funkcja zaprogramowanych ustawień pilota

W ustawieniu wstępnym regulacja głośności odbiorników telewizyjnych od największych producentów jest możliwa za pomocą przycisku regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania. Jest to przydatne, gdy używany przez ciebie telewizor nie obsługuje funkcji sterowania HDMI albo po podłączeniu do odbiornika telewizyjnego bez złącza HDMI.

Funkcja nauki pilota

Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji sterowania HDMI i zaprogramowanych ustawień pilota, skorzystaj z funkcji nauki pilota. Umożliwia to obsługę urządzenia za pomocą pilota do telewizora. (Korzystanie z funkcji nauki pilotalink)

Korzystanie z funkcji nauki pilota

Naciśnij i przytrzymaj Icon Source urządzenia głównego przez min. 3 sekundy.

Wśród diod LED na wyświetlaczu statusu jedna biała dioda LED porusza się tam i z powrotem od lewej do prawej strony i wskazuje, że rozpoczął się tryb uczenia pilota.

Skieruj pilota tego urządzenia na czujnik zdalnego sterowania tego urządzenia i naciśnij przycisk pilota raz w celu nauki (np. VOL +).

Wszystkie diody LED stanu migną na biało.

Pict Learn S517
Skieruj pilota telewizora na czujnik zdalnego sterowania tego urządzenia i naciśnij przycisk pilota raz w celu nauki (np. przycisk zwiększania głośności).

Jeśli nauka powiedzie się, dioda LED statusu po prawej stronie mignie trzy razy na zielono.

Jeśli nauka nie powiedzie się, dioda LED statusu po prawej stronie mignie trzy razy na czerwono. W tym przypadku powtórz kroki 2 i 3.

Gdy diody LED stanu znowu zaczną migać na biało, ponownie naciśnij przycisk pilota telewizora (np. przycisk zwiększania głośności).

W celu nauki nowej funkcji, powtórz kroki 2 i 3 w przypadku następnej funkcji.
Naciśnij i przytrzymaj Icon Source urządzenia głównego przez min. 3 sekundy.

Dioda LED statusu po prawej stronie miga na biało trzy razy i wskazuje, że tryb uczenia pilota został zakończony.

Urządzenie wychodzi z trybu nauki pilota.

Sprawdź, czy operację (np. zwiększanie głośności) można wykonać na tym urządzeniu za pomocą pilota telewizora.

Aby usunąć wszystkie wyuczone dane, naciśnij i przytrzymaj Icon Source na głośniku soundbar przez 10 sekund, aż wszystkie diody LED statusu migną pięć razy na purpurowo.

W trybie głębokiego czuwania nie można wykonywać operacji za pomocą funkcji uczenia się pilota.

Inne operacje nie mogą być wykonywane w trybie nauki pilota.

Nauka pilota może nie być możliwa, w zależności od rodzaju pilota telewizora.

powrót do góry