Automatyczne przełączanie w tryb czuwania (funkcja automatycznego czuwania)

Włącza lub wyłącza funkcję auto czuwania.

Gdy funkcja auto czuwania jest włączona, zasilanie tego urządzenia automatycznie przełącza się w tryb czuwania, jeśli przez ok. 20 minut lub więcej nie jest wykonywana żadna czynność lub dźwięk audio nie jest przesyłany.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk NIGHT przez 5 sekundy lub dłużej.

Funkcja automatycznego trybu czuwania włącza się lub wyłącza, a dioda LED statusu miga, jak pokazano poniżej.

LED AutoStby S517E2

powrót do góry