Podłączanie przewodów zasilających

Po wykonaniu wszystkich połączeń włóż wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.

Conne AC S517E2

powrót do góry