Odtwarzanie muzyki za pomocą sparowanego urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk Icon Bluetooth , aby wybrać “Bluetooth” jako źródło dźwięku.
Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.

Dioda LED stanu świeci się na niebiesko i łączy się z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth. Jeśli połączenie zostanie zerwane, połącz urządzenie ponownie.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą dowolnej aplikacji na urządzeniu Bluetooth.

Gdy to urządzenie będzie w trybie gotowości, w trakcie podłączania ze sparowanego urządzenia Bluetooth, zasilanie tego urządzenia włączy się automatycznie.

powrót do góry