Zmniejszenie zużycia energii w trybie czuwania (funkcja głębokiego czuwania)

To urządzenie można wprowadzić w tryb głębokiego czuwania, w którym pobór mocy jest niższy niż w normalnym trybie czuwania. Wykonaj poniższe czynności, aby wprowadzić urządzenie w tryb głębokiego czuwania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk DIALOG ENHANCER HIGH przez 5 sekund lub dłużej.

Funkcja głębokiego czuwania włącza się lub wyłącza, a dioda LED statusu miga, jak pokazano poniżej.

LED DeepStby S517

Po naciśnięciu przycisku zasilania, gdy funkcja głębokiego czuwania jest włączona, wszystkie diody LED stanu migną na biało trzy razy, a urządzenie przejdzie w tryb głębokiej gotowości.

Po naciśnięciu przycisku zasilania, gdy funkcja głębokiego czuwania jest wyłączona, wszystkie diody LED stanu migną na zielono trzy razy, a urządzenie przejdzie w tryb normalnej gotowości.

UWAGA

Gdy to urządzenie znajduje się w głębokim trybie gotowości, nie można go włączyć, wykonując operacje przesyłania strumieniowego za pomocą połączenia Bluetooth.

Gdy to urządzenie znajduje się w trybie głębokiego czuwania, funkcja automatycznego włączania wejść optycznych i AUX nie może włączyć urządzenia. link

powrót do góry