Przed użyciem pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania posiada wbudowaną baterię litową.

Ściągnij folię izolacyjną przed użyciem.

Input Battery 0 SB550

Wymiana baterii

Lekko przesuń w prawo uchwyt tacki na baterię z tyłu pilota zdalnego sterowania.
Input Battery 1 SB550
Podczas lekkiego naciskania uchwytu w prawą stronę, wyciągnij tackę na baterię.
Input Battery 2 SB550
Zdemontuj starą baterię, a następnie włóż nową baterię litową w kształcie monety (CR2025) do komory baterii tak, aby symbol + wygrawerowany na przedniej stronie baterii był skierowany do góry.
Wsuń tackę na baterię do pierwotnego położenia.
Input Battery 3 SB550
UWAGA

Jeśli bateria wycieka, należy ją natychmiast wymienić, wyrzucając niesprawną baterię. Należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia, gdy ciecz z baterii zetknie się ze skórą lub ubraniami. W przypadku kontaktu z cieczą należy spłukać ją wodą i skonsultować się z lekarzem.

Wyjmij baterię, jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

powrót do góry