Parowanie urządzenia Bluetooth po raz pierwszy

Sparuj to urządzenie z urządzeniem Bluetooth.

Gdy urządzenie Bluetooth zostało sparowane, nie zachodzi potrzeba ponownego parowania.

Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk Icon Bluetooth , aby wybrać “Bluetooth” jako źródło dźwięku.

Automatyczne przełączanie w tryb parowania podczas pierwszego korzystania z urządzenia.

Dioda LED statusu miga na niebiesko, gdy urządzenie jest w trybie parowania.

Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
Wybierz “Denon DHT-S517” z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia Bluetooth.

Dioda LED stanu zapali się na niebiesko, a urządzenie i urządzenie Bluetooth zostaną sparowane.

powrót do góry