Odtwarzanie Bluetooth nie działa

Nie można sparować z urządzeniem Bluetooth.

Możliwe, że funkcja Bluetooth nie jest włączona na urządzeniu Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.

To urządzenie może być sparowane z innym urządzeniem Bluetooth. Wybierz to urządzenie z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia Bluetooth.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Wyłącz i ponownie włącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Tylko jedno urządzenie Bluetooth może być połączone.

Połączenie z urządzeniem przenośnym poprzez Bluetooth działa nieprawidłowo. Włącz urządzenie przenośne, usuń dane parowania i sparuj ponownie to urządzenie z urządzeniem przenośnym.

Dźwięk jest obcięty.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Usuń przeszkody pomiędzy tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy umieścić to urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej LAN i innych urządzeń Bluetooth.

Ponownie sparuj z urządzeniem Bluetooth. link

powrót do góry