Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli wskazania wyświetlacza nie są normalne lub, gdy działanie urządzenia jest inne niż to powinno wynikać z przeprowadzanych czynności, to konieczna jest inicjalizacji mikroprocesora.

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Ope Reset S517
Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie Icon Power oraz Icon Source w urządzeniu głównym przez co najmniej 5 sekundy.

Dioda LED stanu mignie trzy razy na czerwono.

Poczekaj około 10 sekund po zgaśnięciu diody LED, a następnie naciśnij Icon Power .

Wszystkie ustawienia powracają do ustawień fabrycznych po ponownym uruchomieniu głośnika soundbar.

powrót do góry