Włączanie lub wyłączanie połączenia w trybie gotowości przez funkcję sterowania HDMI

W ustawieniach domyślnych sterowanie HDMI automatycznie przełącza urządzenie w tryb czuwania, z działaniem w trybie czuwania telewizora. Gdy łączenie w trybie gotowości za pomocą funkcji sterowania HDMI jest wyłączone, odtwarzanie muzyki może być kontynuowane bez przełączania tego urządzenia w tryb gotowości, nawet jeśli telewizor jest ustawiony w tryb gotowości, gdy odtwarzacz muzyki lub inne urządzenie jest podłączone i odtwarza muzykę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MOVIE przez 5 sekundy lub dłużej.

Łączenie w trybie gotowości przez funkcję sterowania HDMI włącza się lub wyłącza, a dioda LED statusu miga, jak pokazano poniżej.

LED S517 StbyLink

powrót do góry