Informacje o znakach handlowych

Logo Bluetooth

Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Logo Dolby Atmos_Vision2

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego “D” są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Poufne niepublikowane prace. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo HDMI TM

Nazwy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

powrót do góry