Pilot zdalnego sterowania

Name RC S517_1

Przycisk zasilania ( Icon Power )

Służy do włączania/wyłączania zasilania głośnika soundbar (tryb czuwania). link

Łączy z zasilaniem głośnika soundbar i włącza/wyłącza zasilanie subwoofera (tryb czuwania).

Przyciski źródła sygnału (TV, HDMI, OPT, AUX, Icon Bluetooth )

Służą do wyboru źródła sygnału. link

Przyciski głośności (VOL +, -)

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Przycisk trybu nocnego (NIGHT)

Kompresuje dynamikę (różnicę między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem), dzięki czemu dźwięk jest lepiej słyszalny przy niskich głośnościach. link

Przycisk trybu filmu (MOVIE)

Ciesz się dźwiękiem przestrzennym niczym w kinie. link

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przycisk Mute ( Icon Mute )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego. Wciśnij ponownie, żeby wyciszyć. link

Name RC S517_2

Przycisk służący do regulowania subwoofera (BASS +, -)

Reguluje poziom głośności subwoofera. link

Przycisk trybu czystego dźwięku (PURE)

Ciesz się dźwiękiem wysokiej jakości, który jest możliwie jak najbliższy oryginalnemu. link

Przycisk trybu muzyki (MUSIC)

Ciesz się pełną, szeroką przestrzenią akustyczną. link

Przyciski funkcji uwypuklenia dialogów
(DIALOG ENHANCER LOW, MED, HIGH)

Dostosowanie głośności dialogów w filmach, wokalu w muzyce itp. w celu ułatwienia słuchania. link

Można ustawić na 3 poziomy. Ustaw tę opcję na żądaną wartość.

powrót do góry