Oglądanie telewizji, filmów i słuchanie muzyki

Ope Play RC S517
Włącz zasilanie odbiornika TV i połączonych urządzeń.
Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk źródła sygnału.

TV:

Przełącza źródło wejściowe na telewizor (HDMI eARC/ARC).

HDMI:

Przełącza źródło sygnału na HDMI IN.

OPT:

Przełącza źródło sygnału na OPTICAL IN.

AUX:

Przełącza źródło sygnału na AUX IN.

Icon Bluetooth :

Przełącza źródło sygnału na Bluetooth.

Odtwórz z urządzenia podłączonego do tego urządzenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Połącz odbiornik telewizyjny z funkcją sterowania HDMI z tym urządzeniem przez przewód HDMI i włącz funkcję sterowania HDMI, aby umożliwić sterowanie między urządzeniami z dowolnego z nich. link

powrót do góry