Ustawienie poziomu głośności subwoofera

Użyj przycisków BASS + lub BASS -, aby wyregulować głośność subwoofera.

Po naciśnięciu przycisku dioda LED statusu zapali się zgodnie z aktualną głośnością subwoofera.

Dioda LED statusu miga po każdym naciśnięciu przycisku, a liczba migających diod LED zwiększa się lub zmniejsza, aby dostosować się do głośności subwoofera.

Gdy głośność subwoofera osiągnie maksimum lub minimum, dioda LED statusu mignie trzy razy.

powrót do góry