Brak dźwięku

Brak dźwięku.

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń. link

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku. link

Ustaw regulator głośności. link

Upewnij się, że głośność nie jest wyciszona. link

Jeśli dioda LED stanu świeci na czerwono, oznacza to, że sygnał audio, który nie jest obsługiwany przez to urządzenie, jest przesyłany. link
W takim przypadku, ustaw format dźwięku “PCM” w wyjściowym urządzeniu audio.

Z subwoofer nie dochodzi dźwięk.

Kiedy pomiędzy głośnikiem soundbar a subwooferem znajduje się przeszkoda, usunąć ją lub umieść subwoofer bliżej głośnika soundbar.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy umieścić to urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej LAN i innych urządzeń Bluetooth.

Upewnij się, że dioda LED stanu subwoofera świeci się na zielono. Jeśli światła się nie świecą, może to wskazywać, że głośnik soundbar i subwoofer nie są bezprzewodowo połączone. Ponownie wykonaj połączenie zgodnie z następującymi krokami.

Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk CONNECT na subwooferze przez 3 sekundy lub dłużej.

Dioda LED stanu subwoofera miga na zielono, subwoofer przechodzi w tryb parowania.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski soundbar Icon Bluetooth i + przez 5 sekund lub dłużej, aż dioda LED stanu soundbara zacznie migać na czerwono.

Soundbar przechodzi w tryb parowania, subwoofer automatycznie łączy się bezprzewodowo z soundbarem. Ponownie wykonaj kroki od circlenumw_1 do circlenumw_3 , jeśli urządzenia nie zostały połączone.

powrót do góry