Ustawienie poziomu głośności

Użyj przycisków VOL + lub VOL -, aby wyregulować głośność.

Po naciśnięciu przycisku dioda LED statusu zapali się zgodnie z aktualną głośnością.

Za każdym naciśnięciem przycisku głośności diody LED statusu migną, a liczba migających diod LED wzrośnie lub zmaleje w zależności od ustawionej głośności.

Diody LED statusu migną trzy razy po osiągnięciu maksymalnej lub minimalnej głośności.

Po włączeniu urządzenie uruchamia się z poziomem głośności ustawionym przed przejściem w tryb czuwania. Jeśli jednak głośność była wcześniej ustawiona na wysoką, zaczyna się od ustawienia głośności obniżonej do pewnego poziomu.

powrót do góry