Zasilanie nie włącza się / jest wyłączone

Zasilanie nie włącza się.

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania. link

Jeśli zasilania tego urządzenia nie można włączyć za pomocą pilota do telewizora, naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie tego urządzenia. link

Włącz funkcję sterowania HDMI telewizora podczas używania kabla HDMI do podłączenia urządzenia do kompatybilnego odbiornika telewizyjnego HDMI. (Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi odbiornika telewizyjnego).

Jeśli nie można włączyć zasilania przez połączenie Bluetooth, oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie głębokiego czuwania. Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia. link

Jeśli wyłączysz funkcję automatycznego włączania, zasilanie tego urządzenia nie włączy się automatycznie, nawet jeśli odtwarzanie zostanie rozpoczęte przez telewizor lub urządzenie odtwarzające. link

Jeśli nie można włączyć zasilania za pomocą funkcji automatycznego włączania wejść optycznych i AUX, ustawiony jest tryb głębokiego czuwania. Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia. link

Zasilanie wyłącza się automatycznie.

Jeśli przez co najmniej 20 minut nie wykonano żadnych operacji i nie jest odtwarzany dźwięk, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania. Włącz ponownie zasilanie tego urządzenia. Aby zapobiec automatycznemu wyłączaniu się zasilania, wyłącz funkcję automatycznego czuwania.link

Nawet jeśli zasilanie telewizora jest wyłączone, zasilanie tego urządzenia nie jest automatycznie wyłączane.

Jeśli łączenie w trybie gotowości za pomocą funkcji sterowania HDMI jest wyłączone, urządzenie nie przełączy się w tryb czuwania, nawet jeśli zasilanie telewizora podłączonego przez HDMI jest wyłączone. link

Jeśli źródłem sygnału jest Bluetooth, urządzenie nie przełączy się w tryb czuwania, nawet jeśli zasilanie telewizora podłączonego przez HDMI jest wyłączone.

Zasilanie wyłączy się, a dioda LED statusu po lewej stronie mignie na czerwono.

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w soundbarze. Odłącz kabel zasilania, odczekaj około godzinę aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie.

Włącz ponownie zasilanie i zmniejsz głośność.

powrót do góry