Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Naciśnij przycisk Icon Power , aby włączyć zasilanie urządzenia.
Naciśnij przycisk Icon Bluetooth , aby wybrać “Bluetooth” jako źródło dźwięku.
Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Icon Bluetooth .

To urządzenie przechodzi w tryb parowania, a dioda LED statusu wielokrotnie miga na niebiesko.

Wybierz “Denon DHT-S517” z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia Bluetooth.

Dioda LED stanu zapali się na niebiesko, a urządzenie i urządzenie Bluetooth zostaną sparowane.

powrót do góry