Podłączenie odbiornika TV

Sposób podłączenia odbiornika telewizyjnego zależy od tego, w jakie jest on wyposażony złącza i funkcje.

Włącz funkcję sterowania HDMI telewizora podczas używania kabla HDMI do podłączenia urządzenia do twojego odbiornika telewizyjnego. (Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi odbiornika telewizyjnego).

Wyłącz głośnik odbiornika telewizyjnego, żeby zminimalizować głośność, kiedy korzystasz z tego urządzenia.

Zalecane jest połączenie za pomocą kabla HDMI, jednak można je wykonać bez niego.

UWAGA

Podczas podłączania upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone.

Nie podłączaj do gniazda zasilania przewodów zasilania do momentu, aż wszystkie urządzenia zostaną połączone.

powrót do góry