Informacje dotyczące HDMI

Urządzenie to obsługuje poniższe funkcje HDMI.

Funkcja ARC (Audio Return Channel)

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki, itp. na telewizorze, podłączając do tego urządzenia telewizor z funkcją ARC za pomocą przewodu HDMI.

Funkcja eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Funkcja eARC jest kompatybilna ze standardowymi formatami dźwiękowymi ARC, a także wielokanałowymi formatami liniowymi PCM, Dolby TrueHD, Dolby Atmos i innymi, które nie mogą być przesyłane przez standardową funkcję ARC. Dodatkowo po podłączeniu do telewizora kompatybilnego z funkcją eARC można cieszyć się lepszą jakością odtwarzania dźwięku surround przez telewizor.

Funkcja sterowania HDMI

Połącz odbiornik telewizyjny z funkcją sterowania HDMI z tym urządzeniem przez przewód HDMI i włącz funkcję sterowania HDMI, aby umożliwić sterowanie między urządzeniami z dowolnego z nich.

Przełączanie źródła sygnału
Jeśli odbiornik telewizyjny jest włączony, urządzenie automatycznie się włączy i przełączy źródło sygnału.

Łącze wyłączania zasilania
Łącze wyłączania zasilania odbiornika telewizyjnego jest połączone, dlatego to urządzenie również się wyłączy.

Regulacja głośności
Głośność tego urządzenia można regulować przy pomocy pilota zdalnego sterowania odbiornika telewizyjnego.

Przełączanie docelowego wyjścia audio
Jeśli urządzenie jest włączone, dźwięk telewizora odtwarzany jest z tego urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyłączone, dźwięk telewizora odtwarzany jest z głośników telewizora.

UWAGA

Niektóre funkcje mogą nie działać, w zależności od podłączonego odbiornika telewizyjnego.

powrót do góry