Wybór trybu dźwięku

Naciśnij przycisk trybu dźwięku, aby wybrać tryb dźwięku.

Po naciśnięciu przycisku dioda LED stanu po prawej stronie mignie i zmieni się tryb dźwięku.link

MOVIE:

Ciesz się dźwiękiem przestrzennym niczym w kinie.

NIGHT:

Kompresuje dynamikę (różnicę między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem), dzięki czemu dźwięk jest lepiej słyszalny przy niskich głośnościach.

MUSIC:

Ciesz się pełną, szeroką przestrzenią akustyczną.

DIALOG ENHANCER
LOW / MED / HIGH:

Dostosowanie głośności dialogów w filmach, wokalu w muzyce itp. w celu ułatwienia słuchania. Można ustawić na 3 poziomy. Ustaw tę opcję na żądaną wartość.

PURE:

Ciesz się dźwiękiem, który jest możliwie jak najbliższy oryginalnemu.

powrót do góry