Czasowe wyciszenie dźwięku

Naciśnij przycisk Icon Mute .

Wszystkie diody LED statusu migną.

Aby anulować, ponownie naciśnij Icon Mute .

powrót do góry