Automatyczne włączanie zasilania zgodnie z odtwarzaniem urządzenia odtwarzającego (funkcja automatycznego włączania)

Jeśli włączysz funkcję automatycznego włączania i odtwarzanie zostanie rozpoczęte przez urządzenie odtwarzające, gdy urządzenie będzie w trybie gotowości, zasilanie tego urządzenia zostanie automatycznie włączone i rozpocznie się odtwarzanie. Ponadto, jeśli włączone jest zasilanie, źródło sygnału będzie automatycznie przełączone zgodnie z odtwarzaniem urządzenia odtwarzającego. Funkcję automatycznego włączania można włączyć lub wyłączyć dla każdego źródła sygnału.

Przełącz na źródło sygnału, które chcesz ustawić.
Na pilocie naciśnij przycisk odpowiadający źródłu sygnału, które chcesz ustawić, przez co najmniej 5 sekund.

Źródło sygnału

Przycisk

TV (HDMI eARC/ARC)

TV

OPTICAL IN

OPT

AUX IN

AUX

Diody LED stanu na wyświetlaczu bieżącego źródła sygnału migną trzy razy.

LED S517 AutoCont

Gdy funkcja automatycznego włączania jest wyłączona dla wejścia TV (HDMI eARC/ARC), funkcja automatycznego włączania sterowania dla wejścia HDMI IN również zostaje wyłączona.

Nawet jeśli funkcja automatycznego włączania jest wyłączona dla wejścia TV (HDMI eARC/ARC), gdy urządzenie jest włączone i odtwarzanie odbywa się za pomocą TV lub urządzeń odtwarzających HDMI, źródło wejściowe przełącza się automatycznie na TV (HDMI eARC/ARC) lub HDMI IN.

Nawet jeśli funkcja automatycznego włączania jest włączona dla wejścia optycznego lub wejścia AUX, źródło sygnału nie zostanie automatycznie przełączone podczas odtwarzania HDMI (eARC/ARC).

Gdy to urządzenie znajduje się w trybie głębokiego czuwania, funkcja automatycznego włączania wejść optycznych i AUX nie może włączyć urządzenia. link

powrót do góry