Timer för sovfunktion

Du kan få strömmen att automatiskt växlas till standby när en inställd tid förflutit. Det är bekvämt om du t.ex. vill lyssna på något när du ska somna.

Tryck på SLEEP under uppspelning och välj tid för inställningen.

Mark_SLEEP -indikatorn på displayen tänds.

Du kan ställa in insomningstimern i intervallet 10 - 90 minuter i steg på 10 minuter.

Annullera timern för sovfunktionen

Tryck på SLEEP för att ställa in “Sleep Triangle Right Av”.

Mark_SLEEP -indikatorn på displayen släcks.

Insomningstimerinställningen avbryts när enheten går in i standby-läge.

För att kontrollera tiden som återstår tills insomningstimern aktiveras trycker du på SLEEP.

Tillbaka upp