Justera tonen

Tryck på SDB/TONE för att välja vilken tonparameter som ska justeras.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ställa in “Super Dynamic Bass”, “Bas”, “Diskant”, “Balans” eller “Source Direct”.

Super Dynamic Bass

Förstärker basljudet i steg enligt volymen (max +8 dB).

På / Av (Standard : Av)

Bas

Justerar basljudet.

–10dB – +10dB (Standard : 0dB)

Diskant

Justerar diskanten.

–10dB – +10dB (Standard : 0dB)

Balans

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att ställa in volymbalansen vänster/höger.

Source Direct

Tonen är inte justerad.

På / Av (Standard : Av)

Tillbaka upp