Kontrollera aktuell tid

Kontroll av aktuell tid när strömmen är på

Tryck på CLOCK.

Tryck en gång till så återgår displayen till sitt ursprungsläge.

Kontroll av aktuell tid när strömmen är i standby-läge

Tryck på CLOCK.

Aktuell tid visas under 10 sekunder.

Tiden kan inte ställas in i standby-läge. Slå på strömmen först.

Tillbaka upp